Фондация “Син куб” е независима организация, създадена през 2015 г. В началото нейна основна дейност е да развива пространството за съвременно изкуство Swimming Pool, основано през 2015 г. Постепенно дейността на фондацията се насочва към проекти, платформи и инциативи, насърчаващи кураторски и художествени изследвания, неформални образователни практики, работа с общности и нови културни политики. Такива са създадената през 2018 г. Sofia Art Map и през 2021 г. интердициплинарна платформа за изкуство и общностни практики Център за социална визия.

Фондация “Син куб” е нестопанска организация в обществена полза по ЗЮЛНЦ, регистрирана към Министерството на културата под номер 20151208019. Основател и директор на фондацията е Виктория Драганова.

Прочетете повече за мисията, целите и дейностите на фондацията.

Center for Social Vision, 2021
Curatorial school at Swimming Pool, 2018
Interconnections at Swimming Pool, 2019
Martin Penev at Swimming Pool, 2018
Sofia Art Map – Launch, 2018
Maria Nalbantova at Swimming Pool, 2021
Center for Social Vision, 2022
“her” residency at Swimming Pool, 2019
Swimming Pool, 2015