Фондация “Син куб” е организация с нестопанска цел, създадена през 2015 г. Нашата мисия е да насърчаваме синергиите между изкуствата и други социални, изследователски или креативни полета чрез образователни, изложбени и общностни дейности за активно участие в публични процеси чрез изкуство. Основната ни задача е да насърчаваме ценности като приобщаване, устойчивост и солидарност. Основател и директор на фондацията е Виктория Драганова.

От 2015 г. фондацията застава зад дейностите на независимото пространство за изкуство Swimming Pool, което с времето се превръна в едно от основните пространства за съвременно изкуство, което изследва истории и възможности, търси диалога с колеги и организации, обърнато е към различни публики и общности. Водеща част от нашата работа се превърнаха образователните инициативи, интердицсиплинарни и интерсекторни изследвания, работата с различни групи и общности, както и развитието на нови културни политики. През 2018 и 2019 в Swimming Pool се провеждат две кураторски училища с фокус върху нуждата от самоорганизация в полето на изкуството както и от сътрудничества. През 2021 инициираме интердициплинарната платформа за изкуство и общностни практики Център за социална визия, а от 2022 издаваме Журнал за социална визия. От пет години сам сме и издателите на Sofia Art Map, включаща едни от най-активните музейни институции, независими пространства и комерсиални галерии в столицата.

През следващите години стремежът ни е да развиваме артистични, кураторски и креативни практики като покажем техният принос за едно по-силно гражданско общество, където изкуството е незаменим партньор в търсенето на мостове между различни общности и полета. Все по-силната поляризация, сегрегация и дистанциране в обществото ни водят до нуждата от медиатори, които да разчитат комплексността на всяка една ситуация и търсят възможносто поле на взаимодействие извън стереотипи и радикализиране. За да постигнем това искаме да пордължим да насърчваме както артисти, куратори и професионалисти в креативните полета, така и организации и институции, да се изследват и инвестират в тази посока.

Фондация “Син куб” е нестопанска организация в обществена полза по ЗЮЛНЦ , регистрирана към Министерството на културата под номер 20151208019.