Отчет 2022

Това фондацията продължи да осъществява чрез основните ѝ проекти – пространството за изкуство Swimming Pool, платформата Център за социална визия, и картата Sofia Art Map. След няколко критични години, едно от постиженията ни е поддържането на постоянен екип, постоянно функциониращо галерийно пространство и няколко дигитални платформи, което без подкрепата на публични фондове е трудно поради некомерсиалната ни дейност.

През 2022 г. фондацията успя да реализира първата публична програма на „Център за социална визия“ под заглавието “Договаряне”, както и да стартира дигиталната платформа „Журнал за социална визия“. Изследователския и обменен характер на Центъра позволява на екипа постоянно натрупване на нови знания, методи и насоки в сфери, които традиционно в България не се смятат за близки до визуалните изкуства. Освен това успяхме да дадем устойчива рамка на въпросите, които в момента най-вече ни вълнуват и които са свързани с работа с общности и активиране на процеси в обществото за повече демократичност, информираност, справедливост и гражданско участие.

През 2022 г. създадохме трайни партньорства с организации в България и в чужбина, които ще продължим и през 2023 г. Тази мрежа от сътрудничества ще използваме в бъдеще при кандидатстване за публични европейски средства и при формирането на частни финансови сътрудничества.

Основни постижения за 2022 г.:

1. Укрепване на платформата „Център за социална визия“, провеждане на форум/публична програма, както и първа публикация:

От началото на 2022 г. се срещнахме в редовни интердисциплинарни срещи с участници от различни полета, с които заедно изготвихме целите и визиите на тази платформа. В периода между април и юли срещнахме експерти от различни сфери в задълбочени разговори относно връзките между изкуство и от друга страна социални аспекти, инфраструктура, общности, архитектура, поезия и др. Представихме резултатите от първата фаза на Центъра, както пред публика, така и в онлайн пространството чрез задълбочени материали върху дискутираните теми. Това се случи чрез различни по тип събития: дискусии, работилници, разходка в градска среда, изложба на проекти на участниците в Центъра. Двама от менторите в изследователско-образователната програма на Центъра – Емануеле Гуиди и Валентинас Климашаускас, имаха възможност да дойдат в гр. София и да проведат лекции на живо в Swimming Pool, както и да споделят непосредствен опит. Успяхме и да продуцираме и покажем артистичните резултати от участниците в изложба, както и да създадем устойчиви връзки между участниците и включените организациите. Създадохме трайни партньорства с организации извън сферата на визуалните изкуства, което е съществено за бъдещото развитие на „Център за социална визия“ като образователна и интерсекторна платформа. Първата ни публикация – поетично- изследователското есе на Стефан Иванов, участник в първото издание на Центъра, беше реализирана като книга с висока художествена стойност, с която даваме с тарт и на развитието на Центъра като издател. Наша цел е в бъдеще издания като това да подпомагат комуникационно и финансово дейността на Центъра.


2. Създаването на „Журнал за социална визия“, нова медия и платформа към „Център за социална визия“: В онлайн версията на Журнала имаме възможността редовно да публикуваме материали, свързани с темите, които „Център за социална визия“ засяга. Споделяме платформата за текстове на колеги, представяме събития, които се занимават спубличната среда, екологии, социално ангажирани проекти и др. чрез задълбочени интервюта, критически текстове и съдържание, което е резултат от дейността на Центъра. Смятаме, че успяваме да постигнем основната цел на Журнала – превръщането му в ресурс за преосмисляне на социалното, насърчавайки задълбочения разговор и по-добрата среда за изследвания и действие в България.

3. Укрепване на присъствието на пространство за изкуство Swimming Pool като едно от водещите пространства за изкуство, което показва едни от най-интересните местни и международни артистични и кураторски практики. Реализирахме множество проекти, пърформанси, изложби – от една страна с участниците в „Център за социална визия“, но и независимо с наши партньори, както и курирани от нас изложби, така че успяхме да програмираме постоянна изложбена дейност в пространството..

4. Публики: Именно поради мулти- и интердисциплинарния характер на „Център за социална визия“ разширихме обхвата на публиките, до които стигаме. Освен редовните посетители на пространство Swimming Pool и на неговите онлайн канали, привлякохме трайно по-широка аудитория от хора, интересуващи се от архитектура, дизайн, екология, социално ангажирани дейности и др.

5. Постоянен екип: Финансирането ни позволи да задържим за поредна година работния си екип: Виктория Драганова, основател и куратор на Swimming Pool; Галена Сърдъмова (до май 2022) и Жени Дечева, асистенти; Виктория Стайкова, графичен дизайнер; Мартин Пенев, инсталации. Поддържането на екип спомогна за устойчивостта на организацията.


Posted

in

by

Tags: