подкрепете

Фондация “Син куб” е нестопанска организацията и дейността ни зависи преди всичко от публични средства, както и дарения.

Ако желаете да подкрепите дейността на фондация “Син куб”, пишете ни – с радост ще ви насочим към проектите, които ръководим и нуждите, които възникват.

Благодарим!

BG EN