Мисия, цели и средства

Нашата мисия
Ние във фондация “Син куб” сме водени от идеята, че изкуството има способността да активира хора, ангажира общности и вдъхновява положителна промяна. Основните ценности, зад които заставаме, са приобщаването, устойчивостта и солидарността, като вярваме в способността на изкуството да бъде катализатор за диалог и колективно действие.

Подкрепяме изкуство, което изследва, приобщава, ангажира
Фондация “Син куб” вярва, че съвременното изкуство може да размества граници и предизвиква активния диалог. Днес изкуството добре познава методите на художественото изследване, включването на публики, медиаторството и най-общо работата с общности, чрез които то успява да приканва към все по-активно участие в оформянето на една културна и социална среда. С тази цел от години отделяме място на артисти, куратори и изследователи, които успяват да напипат всеки път различни взаимодействия и динамики, създавайки условията за рефлексия и действие в една общност.

Търсим важните теми
Социалните неравенства, политическата криза, екологичната справедливост и екологична криза, нереформираните институции, липсата на дългосрочни културни политики, липстата на прозрачност във финансирането, превземането на публичното пространство от алгоритмите на информационните и социални мрежи са само някои от проблемите, които адресираме в нашата програма. Целта ни от самото начало е да се посвещаваме на теми в дълбочина, да търсим включването на различни позиции и перспективи. Затова и програмата ни от самото начало включва образователни, излседователски и дикусионни платформи, както и се стремим да публикуваме достигнатите резултати с цел да надградим не само художествения, но и най-общо публичния дискурс.

Децентрализация и активизиране на общността
В стремежа си да децентрализира изкуствата, фондация “Син куб” все по-активно ще работи за ангажиране на различни общности и активиране на публичните пространства чрез артистични намеси. Все повече работим в посока на това да пренесем изкуството директно в ежедневието на хората, да предизвикаме диалог и да насърчим социалното сближаване. Вярваме освен това, че това изкуство трябва да намери своето място обратно в институциите, като по този начин способства те да се реформират в посока да бъдат по-демократични и по-свързани с общността.

Сътрудничество и мрежи
Смятаме, че сътрудничеството и мрежите са жизненоважни за насърчаването на устойчива екосистема в културната сфера. В инициираните от нас платофрми залагаме на разговора, чрез който където артисти, организации, граждански инициативи и общности си сътрудничат и заедно изследват нови възможности. Също така се включваме в инициативи, които да инциират устойчиви политики в полето.