Дейности

Пространството

От 2015 г. фондацията застава зад дейностите на независимото пространство за изкуство Swimming Pool, което с времето се превръна в едно от основните пространства за съвременно изкуство, което изследва истории и възможности, търси диалога с колеги и организации, обърнато е към различни публики и общности. Водеща част от нашата работа се превърнаха образователните инициативи, интердицсиплинарни и интерсекторни изследвания, работата с различни групи и общности, както и развитието на нови културни политики. През 2018 и 2019 в Swimming Pool се провеждат две кураторски училища с фокус върху нуждата от самоорганизация в полето на изкуството както и от сътрудничества.

Платформата

През 2021 инициираме интердициплинарната платформа за изкуство и общностни практики Център за социална визия. През следващите години стремежът ни е да развиваме артистични, кураторски и креативни практики като покажем техният принос за едно по-силно гражданско общество, където изкуството е незаменим партньор в търсенето на мостове между различни общности и полета. Все по-силната поляризация, сегрегация и дистанциране в обществото ни водят до нуждата от медиатори, които да разчитат комплексността на всяка една ситуация и търсят възможносто поле на взаимодействие извън стереотипи и радикализиране. За да постигнем това искаме да пордължим да насърчваме както артисти, куратори и професионалисти в креативните полета, така и организации и институции, да се изследват и инвестират в тази посока.

Медията

Журнал за социална визия е нова медия и платформа, основана в София, България през 2022 г. От ключов интерес за нас е въпросът как изкуството и свързаните с него области участват в създаването на социални отношения и допринасят за по-устойчиви общности. Основната цел е Журнала да се превърне в ресурс за преосмисляне на социалното, насърчавайки задълбочения разговор и по-добрата среда за изследвания и действие. Журналът е и медията на Център за социална визия, от чиято първоначалната енергия и опит той израстна. “Центърът за социална визия” стартира в края на 2021 като спин-оф на Swimming Pool с дългосрочната цел да създаде поле за обмяна на опит, независими политики и действия, произлизащи от полето на изкуството и свързани с  пространства, инфраструктура, ресурси и отношения, които създаваме и споделяме. 

Картата

Sofia Art Map е първата карта на публичните институции, независими пространства и галерии за съвременно изкуство в София. Тя бе инициирана през 2018 г. от независимото пространство Swimming Pool и фондация „Син куб” с цел да сподели пълната с въображение, разнообразна и витална културна сцена в столицата. През 2023 г. Sofia Art Map се завръща с ново пето издание – на хартия и онлайн. В него добавихме осем нови пространства и галерии. Специално за новото издание включваме и местата, където може да намерите, четете или закупите издания за съвременно изкуство. Относно информация за текущи изложби и работно време, моля следвайте qr-кодовете или се свържете с локациите, които имате желание да посетите.