платформата – център за социална визия

Център за социална визия стартира като платформа в края на 2021 г.  с дългосрочната цел да се превърне място за обмен на опит, политики и действие, идващи от изкуството и насочени към общността.

Оттогава насам събираме при нас арт практики, които са изследователски и приобщаващи, които напускат галерията и търсят разговора; които искат да създадат тъй нужната ни социална инфраструктура.

От самото начало обединяваме професионалисти от различни области в начинанието допринесем за повече свързаност, грижа и отношение чрез изкуство. Основен фокус е “социалното”, дефинирано от новите техонологии и комуникационни мрежи, но и различните субективности, които изграждат средата, която обитаваме.

Чрез активна позиция в обществени дебати, Център за социална визия търси и да допринесе за повече инициативност и мрежовост, където изкуството не е единствено висящ обект или пък пазарен продукт, а активен участник в договарянето на света, в който живеем. 

През следващите години стремежът ни е да развиваме артистични, кураторски и креативни практики като покажем техният принос за едно по-силно гражданско общество, където изкуството е незаменим партньор в търсенето на мостове между различни общности и полета. Все по-силната поляризация, сегрегация и дистанциране в обществото ни водят до нуждата от медиатори, които да разчитат комплексността на всяка една ситуация и търсят възможносто поле на взаимодействие извън стереотипи и радикализиране. За да постигнем това искаме да пордължим да насърчваме както артисти, куратори и професионалисти в креативните полета, така и организации и институции, да се изследват и инвестират в тази посока.