медията – журнал за социална визия

ЖУРНАЛ ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ е нова медия и платформа, основана в София, България през 2022 г. От ключов интерес за нас е въпросът как изкуството и свързаните с него области участват в създаването на социални отношения и допринасят за по-устойчиви общности. Основната цел е Журнала да се превърне в ресурс за преосмисляне на социалното, насърчавайки задълбочения разговор и по-добрата среда за изследвания и действие.

Журналът е и медията на “Център за социална визия”, от чиято първоначалната енергия и опит той израстна. Tой стартира в края на 2021 като спин-оф на Swimming Pool с дългосрочната цел да създаде поле за обмяна на опит, независими политики и действия, произлизащи от полето на изкуството и свързани с  пространства, инфраструктура, ресурси и отношения, които създаваме и споделяме. 

Главен редактор: Виктория Драганова
Редактор: Жени Дечева
Графичен дизайн: Виктория Стайкова